Zippy Fish

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Zippy quản lý cá ăn cá nhỏ hơn và lớn lên trở thành khổng lồ. Hãy coi chừng các loài cá lớn hơn sẽ cố gắng ăn bạn.