Zippy Airport

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy điều khiển sân bay này và gửi máy bay hạ cánh, cất cánh, điền vào các nhiên liệu hoặc quản lý hạ cánh khẩn cấp.