zinlock

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có để chơi những hình ảnh tiếp theo, cho nó di chuyển các hộp bằng cách nhấp vào nó và trỏ nơi bạn muốn để lại. Nhưng nó không phải là dễ dàng như vậy bởi vì nếu có dẫy dụa trực tuyến ...