Zenon Mega Blast

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phá hủy như nhiều tàu của đối phương như bạn có thể trước khi họ phá hủy các cơ sở. Di chuyển con tàu của bạn bằng cách sử dụng chuột và giữ nút trái để bắn, có được vũ khí mạnh hơn trong suốt trò chơi.