Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nó là Valentine và Zelda liên kết nên tham quan lâu đài của mình, hãy tìm nó và cung cấp cho cô gái của bạn những gì cô ấy muốn. Để làm điều này bạn phải nói chuyện với người dân địa phương và tương tác với các đối tượng.