Zelda Poe Catcher

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bắt kẻ thù của bạn bằng cách sử dụng retel mà sẽ điện bằng cách nhấn "Z" chìa khóa, có thể làm tê liệt đầu tiên của họ với boomerang của bạn bằng chữ 'X'. Khi bạn đón tất cả bạn di chuyển đến cấp độ tiếp theo.