Zed

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Zed quản lý các màn hình khác nhau nhận được tất cả vàng (vàng) có tiềm năng, và các quả bóng bóng màu xanh mà cung cấp cho bạn điểm.