Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Zed quản lý các màn hình khác nhau nhận được tất cả vàng (vàng) có tiềm năng, và các quả bóng bóng màu xanh mà cung cấp cho bạn điểm.