Z Man

Đang tải trò chơi...
Bạn là một siêu anh hùng mà du khách nên giúp tàu cháy xảy ra vào một cách an toàn. Thiếu miếng theo dõi, do đó bạn phải thay thế chúng đối tượng để ngăn chặn những người rơi xuống.