Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bạn là một siêu anh hùng mà du khách nên giúp tàu cháy xảy ra vào một cách an toàn. Thiếu miếng theo dõi, do đó bạn phải thay thế chúng đối tượng để ngăn chặn những người rơi xuống.