Yukata Girl

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Saw cô gái này với trang phục truyền thống của Nhật Bản, kimono có ba loại mà bạn có thể tùy chỉnh theo ý thích của bạn. Cũng chọn kiểu tóc và các chi tiết đó hoàn thành việc tạo kiểu tóc.