Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Saw cô gái này với trang phục truyền thống của Nhật Bản, kimono có ba loại mà bạn có thể tùy chỉnh theo ý thích của bạn. Cũng chọn kiểu tóc và các chi tiết đó hoàn thành việc tạo kiểu tóc.