Yugopotamia

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tránh các cuộc xâm lược ngoài hành tinh phục hồi các bộ phận của con tàu đó sẽ cứu thế giới. Sử dụng các đối tượng bạn tìm thấy bằng cách nhấn phím dài và sau đó chạm vào bảo vệ để loại bỏ, thu thập tiền xu và các mảnh để cấp độ tiếp theo.