Youda Safari

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hướng dẫn khách du lịch bằng cách đưa họ tới động vật săn yêu thích của họ để chụp ảnh. Lấy mục tiêu của mỗi cấp và sẽ đi qua đi săn trên thế giới.