Youda Fisherman

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý xăng cảng cá đầy tàu, thu thập các hộp cá để bán trên thị trường và mua vật liệu khác để xây dựng cơ sở hạ tầng mới.