Youda Farmer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm nông trại của bạn phát triển thịnh vượng bằng cách bán sản phẩm của bạn trong bánh mì và các quán rượu trong làng, bạn cũng có một nhà máy mà bạn sản xuất bột mì. Thực hiện theo các hướng dẫn nên bắt đầu học cách để chơi.