Youda Farmer 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một người xây dựng đã bị phá hủy trại của bạn và muốn làm tương tự với tất cả mọi người, reconstruyela nhận được tiền bán sữa bò của bạn, trứng và các sản phẩm động vật khác của bạn.