Youda Camper

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sim City phong cách trò chơi, nhưng trong trường hợp này cần phải tạo ra một khu cắm trại đó là chi phí hiệu quả và thoải mái cho khách hàng. Thực hiện theo các hướng dẫn sẽ cho biết các mũi tên màu vàng để tìm hiểu để chơi.