yoko ruta

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bấm chữ "Z" để bắt đầu chơi với mức độ spacebar khởi động lại. Giúp thùng và các đối tượng khác phải lấy chìa khóa sẽ mở cửa và đi đến màn hình kế tiếp.