YetiSports 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một trò chơi mới với các nhân vật chính Yeti. Với chuột, bạn chỉ đạo các quả cầu tuyết bắn và dải nút chuột phải, bạn phải dính vào những chú chim cánh cụt trong dartboard.