Yeti Sports

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hành ưa thích của chim cánh cụt thể thao Yeti khởi động của bạn, tùy thuộc vào nơi bạn cung cấp cho người bạn nhỏ của bạn sẽ ném nó xa hơn hoặc gần hơn.