Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các Yeti là trên lỏng lẻo, ông là tức giận và đói. Nhiệm vụ của bạn là để tiêu diệt và nuốt, con tốt hơn con người nhiều hơn.