Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Các Yeti là trên lỏng lẻo, ông là tức giận và đói. Nhiệm vụ của bạn là để tiêu diệt và nuốt, con tốt hơn con người nhiều hơn.