year snake

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tiêu diệt những con quái vật đã xâm chiếm thị trấn của bạn, giúp các katana. Di chuyển con trỏ với nhảy 's' và cuộc tấn công 'a'.