Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nó được bao quanh bởi tuyết, lửa hoặc xốt mayonnaise, Yasmine Bratz nên nhìn tuyệt vời và không thể cưỡng lại, với những trang phục phù hợp nhất đối với môi trường, không có vấn đề như thế nào hiếm cái nhìn này.