Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Yanloong giúp chống lại kẻ thù của bạn bằng cách sử dụng thanh kiếm của bạn với J, sử dụng báo chí L Dragon Fire và sử dụng các mặt hàng tồn kho với I. Di chuyển xung quanh sân khấu với các phím AD.