Yanloong Legend

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Yanloong giúp chống lại kẻ thù của bạn bằng cách sử dụng thanh kiếm của bạn với J, sử dụng báo chí L Dragon Fire và sử dụng các mặt hàng tồn kho với I. Di chuyển xung quanh sân khấu với các phím AD.