Yanloong Legend 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn ninja bạn thích để đối mặt với tất cả các loại kẻ thù, sử dụng phím của bạn để võ thuật hoặc tấn công với katana của bạn.