Yahoo Golf

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điền vào các lỗ của sân golf này. Vị trí đầu tiên vào mũi tên đi đúng hướng, sau đó bạn có thể thay đổi các thanh hoặc nơi bạn cung cấp cho bóng và cuối cùng nhấn một lần bắn cho khoảng cách và một lần nữa khi nó là gần nhất với