xraye

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục tiêu của bạn là để đi qua tất cả các điểm đến Rockin sáng lên với các phím mũi tên, sử dụng "Ctrl" để tránh engancharte và phím cách để thả bạn. Các màn hình đầu tiên là một hướng dẫn.