Quảng cáo
9.5
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chơi Cowboys nhưng phong cách "tối giản". Kiểm tra tài thiện xạ của bạn.