Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Hai trò chơi nền tảng trong một, với mỗi nhân vật sẽ chơi một cuộc phiêu lưu khác nhau. Sử dụng các mũi tên, "không gian" để tấn công và "C" vũ khí thay đổi.