Xenosquad

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bật dựa trên trò chơi chiến lược, trong đó bạn phải di chuyển các đơn vị của bạn để tấn công kẻ thù của bạn và tiêu diệt chúng trước khi họ giết người lính của bạn.