Xenos

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hiện theo các hướng dẫn của chỉ huy của mình để chiến đấu chống lại tất cả các loại robot có nhiệm vụ là tiêu diệt bạn. Nhận vũ khí mới để tiêu diệt tất cả.