Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn có tháp phòng thủ khác nhau mà bạn có thể đặt dọc theo màn hình để ngăn chặn người ngoài hành tinh đạt được mục tiêu của họ. Khi bạn đã đặt nhấn Start và nếu bạn muốn cải thiện nâng cấp sức mạnh báo chí của bạn.