Xeno Tactic 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt tháp phòng thủ tại những nơi chiến lược để tàu không vượt qua, khi đã đặt bấm "Bắt đầu". Nếu bạn muốn cải thiện chí quyền lực của bạn 'Nâng cấp' hoặc mua vũ khí tốt hơn với số tiền bạn nhận được.