x play

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai người lập trình máy tính đang chuẩn bị một trò chơi nhưng nhầm lẫn đặt hai bên. Tiêu diệt zombie bằng cách sử dụng 'một' cú đấm, và 's' das đá.