Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Di chuyển con ma để cửa tránh các biểu tượng cướp biển. Tập thể dục bộ nhớ của bạn ghi nhớ nơi tất cả mọi thứ là vì ánh sáng sẽ đi ra ngoài, thu thập ánh sáng đó sẽ kích hoạt bằng cách nhấp vào chúng.