x golf

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hoàn thành sân gôn thu nhỏ này có 18 lỗ trong đó tìm thấy những khó khăn khác nhau. Di chuyển chuột để định hướng và sức mạnh của mũi tên màu vàng.