WW2 Tank Rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phá hủy các căn cứ của đối phương vào với một chiếc xe tăng và phá hủy tất cả mọi thứ trong con đường của bạn. Việc tiêu hủy hơn bạn gây ra nhiều điểm hơn bạn nhận được.