Wuzi Chess

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chắc chắn trong một số loại bạn đã chơi với một số đồng chí. dòng đầy đủ của 5 quả bóng trước khi đối thủ của bạn làm, bạn có thể theo đường chéo là tốt.