Wuzi Chess

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Chắc chắn trong một số loại bạn đã chơi với một số đồng chí. dòng đầy đủ của 5 quả bóng trước khi đối thủ của bạn làm, bạn có thể theo đường chéo là tốt.