Wrestling Wriot

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chiến đấu trong vòng như nhà vô địch, chọn đòn ngay xem xét khắc phục những võ sĩ khác chọn. Nhấp vào 'Trợ giúp' sẽ giúp đỡ.