Wrestling Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chiến đấu theo phong cách của 'Catch Nhấn', tạo máy bay chiến đấu của bạn bằng cách trộn các bộ phận của các nhân vật khác và chọn xem để cạnh tranh với máy tính hoặc một người bạn. Nhập 'Hướng dẫn' để biết làm thế nào để thực hiện tất cả movientos.