Wot II Specops

Đang tải trò chơi...
Phần thứ hai của chủ nghĩa khủng bố chiến đấu bắn súng. Bạn có vũ khí mới và màn hình mới, trong đó để làm sắc nét mục tiêu của bạn.