worlds away

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tiếp tục Clash N Slash saga. Tránh các cuộc xâm lược ngoài hành tinh tiêu diệt các tàu của họ trước khi họ đến Trái đất. Thu thập vũ khí và tiền thưởng mà xuất hiện.