world of rings

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Hòa tan tất cả các chip màu di chuyển các vòng để nối hai hoặc nhiều ô vuông cùng màu.