World of Dungeons

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy cố gắng thoát khỏi nhà ngục của lâu đài bằng cách di chuyển con trỏ bằng man rợ, những 'không gian' nhảy, với 'Ctrl' ném rìu của bạn và bạn tương tác với con trỏ lên với các nhân vật khác.