World Cup 2010

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rất game hoàn chỉnh của World Cup, trong đó bạn có thể chơi với bất kỳ của 32 đội bóng. Bạn có một chế độ đào tạo, trong đó để thực hành các hình phạt và phạm lỗi hàng rào.