Working Stiffs

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những thây ma đã bước vào văn phòng và chỉ có hai người sống sót, xử lý đối với cả vũ khí để tiêu diệt chúng và thoát ra từ đó.