Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hầu như solitaire thẻ trò chơi nhưng thay đổi gậy chữ cái và từ thứ tự tăng dần bởi một cảm giác mà thêm điểm.