Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hầu như solitaire thẻ trò chơi nhưng thay đổi gậy chữ cái và từ thứ tự tăng dần bởi một cảm giác mà thêm điểm.