Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Dưới đây là một phiên bản của Scrabble một trong rất kỳ quái. Trong một trong các chữ cái xuất hiện phương thức và họ điền vào bảng trong khi đếm ngược tiếp tục và bạn cố gắng để tạo ra những từ. Hãy căng thẳng!.