Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Dưới đây là một phiên bản của Scrabble một trong rất kỳ quái. Trong một trong các chữ cái xuất hiện phương thức và họ điền vào bảng trong khi đếm ngược tiếp tục và bạn cố gắng để tạo ra những từ. Hãy căng thẳng!.