Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm càng nhiều từ như bạn có thể trên diễn đàn. Các chữ cái phải gần gũi với nhau và những lời còn điểm số tốt hơn. Bởi vì, bạn biết người bạn, rằng kích thước không thành vấn đề.