Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Tìm càng nhiều từ như bạn có thể trên diễn đàn. Các chữ cái phải gần gũi với nhau và những lời còn điểm số tốt hơn. Bởi vì, bạn biết người bạn, rằng kích thước không thành vấn đề.