Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đây là một bảng nơi thư rơi xuống từ bầu trời tích lũy một cách nguy hiểm, và bạn phải hình thành các từ để làm sáng trọng lượng của contraption nên khét tiếng.