Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Đây là một bảng nơi thư rơi xuống từ bầu trời tích lũy một cách nguy hiểm, và bạn phải hình thành các từ để làm sáng trọng lượng của contraption nên khét tiếng.