Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Là một Tetris nhưng với chữ cái, bấm để di chuyển các mảnh đang rơi xuống từ từ để đạt được hình thức lời đầy đủ, nếu bạn không chạy các nguy cơ của việc xây dựng lên đến đỉnh.