Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một thời gian giới hạn để tìm thêm từ thời điểm tốt nhất, ít nhất là ba chữ cái trong bảng ô nhục này. Dale saltshaker đến não bộ và đặc biệt là đôi mắt.