Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Bạn có một thời gian giới hạn để tìm thêm từ thời điểm tốt nhất, ít nhất là ba chữ cái trong bảng ô nhục này. Dale saltshaker đến não bộ và đặc biệt là đôi mắt.